Etter salg

Etter salg

after-sales1

Arbeidet til våre spesialutdannede medarbeidere inkluderer installasjon av våre maskiner og linjer, igangkjøring og oppstart av utstyret, opplæring av kunde personell og overlevering av linjen og etterfølgende assistanse til våre kunder når våre tjenester er nødvendige.

SHIFENG driver a verdensomspennende nettverk av lokale salgsbyråer og servicepartnere slik at vi kan gi kundene våre støtte på kort varsel når det oppstår problemer. På grunn av vår effektive styring av reservedeler er vi også i stand til å levere reservedeler på kort varsel også til eldre maskiner og linjer.

Som en fullserviceleverandør med en rekke linjer og maskiner som dekker hele spekteret av moderne, støtter vi våre kunder ikke bare som en leverandør, men også som konsulent i oppsett av ny drift eller utvidelse eller omorganisering av eksisterende anlegg.

Vi designer optimerte produksjonsanlegg ved å begynne med kravene til den tiltenkte produksjonen. Våre ingeniørtjenester inkluderer ikke bareproduksjonskapasitet beregninger og planlegging av logistikk og flyt av materialer, men også utformingen av lagringsflate og perifert utstyr.

Sentrale hensyn her er automatisering av prosesser og å skape fleksibilitet i produksjonen å tillate raske reaksjoner til markedets ofte skiftende krav. Dette er den beste måten å implementere den høye ytelsen som er karakteristisk for våre linjer og maskiner for å sikre at maksimal ytelse blir levert.